Lena BaM
Lena Babiker Mattsson

Om konstnären

Lena Babiker Mattsson, en välutbildad och erfaren konstnär. Född och uppväxt i Malmö, bosatt i Anderslöv. Trivs bäst på sin bakgård i Frankrike.

“Bortom orden, där börjar den skapande processen – en oändlig värld av känslor, mystik, tankar lika viktiga som varje andetag. Det handlar om livet, att vara sann, det handlar om konst………. Vad mer är möjligt?”        

Möten med människor bakom ytan, hur dom rör sig, vilken historia som berättas, intresserar henne. Kroppen likt ett landskap som ständigt är i förändring, i rörelse.

Lena balanserar inte alltid på en rak linje. Snarare gör hon en knut, hoppar högt, går baklänges, faller ner, klättrar upp igen, allt eftersom hon provar nya idéer eller byter material.

 

Motsatserna inspirerar henne,

Mörker  – Ljus tyngd kontra lätthet, alla färger som uppstår i ljuset 
Ljud    – Tystnad musik, samtal kontra obegränsade tankar, medvetande
Rörelse  – Stillhet yoga, dans kontra meditation, naturen/havet. 
Fantasi  – Verklighet  
Kaos   – Balans  

Det konstnärliga arbetet tar sig uttryck i form av måleri, objekt, installationer, grafik och blandteknik. Hennes bilder kan vara både abstrakta eller föreställande.